Zorg en ondersteuning

 

U zoekt professionele hulp en vraagt zich af hoe u te werk moet gaan.
In dat geval neemt u contact op met De Rozenhof.

Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Zo kunnen we in alle rust uw situatie bespreken.

Wij informeren u dan ook over onze mogelijkheden en geven u advies op maat.

Een daartoe bevoegd verpleegkundige niveau 5 zal een zorgplan samenstellen. Dit plan laat zien welke indicatie we stellen en welke doelen we samen met u willen bereiken.

Aan de hand van dit persoonlijke zorgplan zal na ieder zorgmoment een verslag worden gemaakt. Op deze wijze kunnen de verzorgenden in één oogopslag de actuele status van uw gezondheid waarnemen.

 

Het is ons streven om u zoveel mogelijk door eenzelfde verzorgende te laten verzorgen.

 

Wij zijn 24 uur, 7 dagen in de week voor u bereikbaar.

 

Persoonlijke Verzorging

Als lichamelijke- en persoonlijke verzorging, zoals bijvoorbeeld wassen en aankleden moeilijk wordt, neemt u contact op met ons.

Wij ondersteunen en helpen u bij uw algemene dagelijkse verrichtingen.

Daaronder verstaan we o.a. het wassen en kleden van de cliënt al dan niet op bed, het douchen of baden, het opmaken, scheren, tandenpoetsen, het verzorgen van de huid inclusief decubitus(doorlig-)preventie, het aanbrengen van protheses, hulp bij toiletgang, eten en drinken en bij beweging en houding (wisselligging, oefenen van de ledematen, tillen, ondersteunen bij verplaatsen of houdingscorrectie, vervoeren in rolstoel).

Wij stimuleren en helpen u om deze activiteiten weer onder de knie te krijgen.
Hierdoor wordt u zelfstandiger.

 

Verpleging

De wijkverpleegkundige biedt u verpleging aan. Zij of hij stelt de gezondheidsproblemen vast en geeft u ondersteuning en hulp via de juiste behandeling.

Bij behandeling kunt u denken aan het toedienen van medicijnen, zuurstof, het aanbrengen van een infuus of katheter, wondverzorging, lichamelijke controles en het geven van injecties. Ook hier proberen we de cliënt, waar mogelijk, zelf handelingen aan te leren zodat men minder afhankelijk wordt.

Daarnaast geven zij u advies, instructie en voorlichting over de omgang met uw ziekte, preventie, benodigde hulpmiddelen en dergelijke.

 

Tijdelijk verblijf

De Rozenhof biedt tevens mogelijkheden voor tijdelijke logeeropvang , alsmede tijdelijke opname bij een WLz in de thuissituatie.  

Kosten


Wat kost wijkverpleging?

Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. De Rozenhof heeft voor het leveren van wijkverpleging met zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).


Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Als u een herindicatie nodig heeft kan de wijkverpleegkundige van de Rozenhof vaststellen wat u aan zorg nodig heeft.

Als u een WLZ (Wet Langdurige Zorg)  indicatie heeft en middels en persoonsgebonden budget zorg inkoopt krijgt u het PGB niet meer op uw eigen rekening maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners. Het zorgkantoor zal vooraf controleren of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. De indicatie voor de WLZ wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)  Het zorgkantoor stelt vervolgens het budget vast.

 

Tarieven voor aanvullende diensten

Hiervoor worden de NZA tarieven gehanteerd.

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!