Visie & Missie

 

De Rozenhof richt zich met name op de kwetsbare ouderen die niet (meer) in staat zijn om geheel op eigen kracht zelfstandig te leven.

Wij ondersteunen en begeleiden u samen met uw familie en mantelzorgers. Daarbij gaan we altijd uit van het positieve: wat kunt en wat wilt u nog zelf. Voor al het andere kunt u bij onze zorgprofessionals rekenen op uitstekende professionele hulp.

Ondersteuning, zorg en respect voor de mens achter de vraag. Uw historie, gewoontes, thuissituatie en levensbeschouwing horen uniek bij u. Daar hoort ook de juiste zorg bij.

De Rozenhof heeft actieve afspraken met:

huisarts
ziekenhuis
apotheek
collegae zorgaanbieders
social domein

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!