Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen van de Rozenhof  bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

De portefeuille voorzitter: de heer R.C. Jansen

De portefeuille financiën: de heer H.G.J.Rasing

De portefeuille kwaliteit & veiligheid: mevrouw S. Dekkers - Monnikhof

 

Uitgangspunt op toezicht houden is de ontwikkeling van een zelfstandig blikveld over de organisatie, het functioneren van de organisatie, de bestuurder en de toevoegende waarde voor de cliënt.

De Raad zal hiertoe een jaaragenda toezicht opstellen en thema’s benoemen welke voor haar in 2017 van belang zijn.

De Raad heeft haar werkzaamheden vastgelegd in haar reglement en statuten, conform de kaders van de Zorgbrede Governance code.

De eisen omtrent de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Ledenvergadering heeft de Rozenhof geïmplementeerd middels haar statuten, alsmede de klokkenluidersregeling. 

 

rvc@derozenhof.nl 

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!