Klachtencommissie

 

Ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de zorgverlening.

In dat geval kunt u een klacht indienen bij De Rozenhof. Deze wordt conform de klachtenregeling in behandeling genomen.

 

Voor wie is de Klachtencommissie?


De Klachtencommissie is er voor alle cliënten die gebruik maken van de hulp- en dienstverlening van De Rozenhof.

 

Wat doet de Klachtencommissie?

 

De Klachtencommissie behandelt ingediende klachten van cliënten.

 

De Rozenhof vindt het belangrijk om zorgvuldig met klachten om te gaan en daarmee het vertrouwen van de cliënt te behouden of te herwinnen.

 

De wijze van klachtafhandeling wordt geregeld in de Klachtenregeling. De Rozenhof heeft de modelregeling die voldoet aan de eisen die de wetgeving aan de klachtenregeling stelt overgenomen.

 

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) verplicht zorgaanbieders om een dergelijke regeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen.

Ook de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het

Besluit klachtenbehandeling Bopz stellen dergelijke eisen. Bovendien is de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg van belang.

 

Klachtenregeling:

 

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op onze website of door contact op te nemen met de klachten opvangfunctionaris van de Klachtencommissie.

 

Wie kan de klacht indienen?

 

Klachten over de zorgverlening door:
de betreffende cliënt
diens wettelijke vertegenwoordiger
diens gemachtigde
diens zaakwaarnemer
diens nabestaanden
Familieleden en andere naaste betrekkingen van cliënten kunnen een klacht indienen over gedragingen tegenover hen

 

Hoe legt u de klacht voor:

 

U legt de klacht voor door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Dit formulier vindt u op onze website.

 

 

Aan wie legt u de klacht voor?

 

U legt uw klacht voor aan:

 

degene op wie de klacht betrekking heeft of
diens leidinggevende of
de Raad van Bestuur of
de Klachtenopvangfunctionaris of
de Klachtencommissie.

 

 

Contact


Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht/klachtenformulier schriftelijk of via e-mail.

Als dit niet mogelijk is kunt u de klacht ook mondeling indienen.

 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

 

De Geschillencommissie

Mocht u toch nog niet tevreden zijn kunt u, na de bovenstaande procedure, de klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen waar de Rozenhof bij aangesloten is. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

 

De Klachtencommissie kunt u bereiken door een e-mail te sturen aan: klachtencommissie@derozenhof.nl of telefonisch via tel.nr.: 0541 – 360 911

 

Schriftelijk zijn zij te bereiken op adres:

 

De Rozenhof

Afdeling klachtencommissie

Prins Bernhardstraat 2

7573AM  Oldenzaal

 

 

De Rozenhof is aangesloten bij de Geschillencommissie

Klachtenregeling
PDF – 336.4 KB 207 downloads
19 Klachtenformulier
PDF – 520.3 KB 214 downloads

De Rozenhof, Zorg op Maat!