De Rozenhof is geregistreerd als erkend leerbedrijf bij Calibris.

 

 

 

 

De Rozenhof is geregistreerd als erkend leerbedrijf bij SBB