Cliëntenraad 

 

Voor wie is de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is er voor alle cliënten die gebruik maken van de hulp- en dienstverlening van De Rozenhof.

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert o.a. de Raad van Bestuur van De Rozenhof over:

 

de kwaliteit van de dienstverlening
de wijze waarop klachten worden afgehandeld
het huidige aanbod aan hulp- en dienstverlening
wensen en behoeften van cliënten.

 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft wat de rechten en taken van een Cliëntenraad zijn.

 

De Cliëntenraad behandelt geen klachten!

De Cliëntenraad behartigt niet de klachten van cliënten van De Rozenhof.

 

Daarvoor kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie.

 

Contact
De Cliëntenraad nodigt cliënten van De Rozenhof van harte uit om suggesties, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. Zo bewaken en verbeteren we voor u de kwaliteit.

 

De cliënten van de Rozenhof kunnen, na aanmelding, de vergadering van de cliëntenraad bezoeken.

 

U kunt de Cliëntenraad bereiken door een e-mail te sturen aan: clientenraad@derozenhof.nl of telefonisch via tel.nr.: 0541 – 360 911

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!