Toezicht & Kwaliteit

 

Kwaliteitskeurmerk Prezo

Vanuit onze bedrijfsfilosofie: Zorg op Maat werken wij met een digitaal zorgclassificatie systeem (Nanda NicNoc).

 

Wij hanteren de verpleegkundige methodieken en richtlijnen van de V&VN.
V & VN is de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland. 

 

Bij een kwaliteitskeurmerk hebben wij de keuze gemaakt voor Prezo.

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem dat tot doel heeft om te sturen op verantwoorde zorg voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

 

Om het keurmerk te behalen moet een organisatie aan verschillende criteria voldoen op het gebied van o.a. wet- en regelgeving.


Dit kwaliteitskeurmerk sluit in haar visie, aanpak, werkwijze en methodieken goed aan bij de cultuur en uitgangspunten van de Rozenhof.

 

De zorgverleners borgen dat het persoonlijk zorgplan, waarin alle afspraken zijn vastgelegd met de cliënt, actueel blijft aangaande aard, volume en duur.

 

Via de PlanDoCheckAct (PDCA) cyclus worden periodiek het zorgplan en de afspraken geëvalueerd met de cliënt.

 

Vanuit doelmatigheid wordt kritisch elke dag gekeken of de zorgvraag nog courant is en indien nodig moet worden aangepast. Zo kunnen de gestelde doelen worden bereikt.

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!