Samenwerking professionals & mantelzorgers

 

Steeds vaker zijn beroepskrachten en mantelzorgers samen verantwoordelijk voor de zorg aan een cliënt. Deze samenwerking bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de zorg. Om deze kwaliteit uitstekend te waarborgen heeft De Rozenhof ook overeenkomsten en nauwe samenwerkingen met o.a. huisartsen, ziekenhuizen en apothekers.

De Rozenhof realiseert zich dat er verschillende aspecten zijn waar in deze samenwerking rekening mee gehouden moet worden. Tijdens het kennismakingsgesprek dat we met u hebben, kijken we goed naar wat er van elkaar verwacht kan worden.

Ons uitgangspunt: Wat houdt goede zorg en kwaliteit voor u in? 

De Rozenhof bespreekt - wanneer mogelijk - met familie en vrijwilligers wat de mogelijkheden zijn en waar professionele zorg ophoudt en mantelzorg begint. Een mantelzorger is immers geen professionele zorgverlener. Zij verlenen zorg vanuit de persoonlijke relatie die zij hebben met de cliënt. 

Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om de omgang met de mantelzorger goed te laten verlopen.

 

De Rozenhof, Zorg op Maat!